Naziv operacije: SE KARTEM 

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije smo v podjetju Kartem d.o.o. inštalirali sončno elektrarno. Inštalirana moč je 0,241 MW, kar vodi do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2  za 118 t/leto.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«.

Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 47.676,00 EUR.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 Fotografija nameščene SE KARTEM:


Back to list
Back to top Back to top Back to top